TZ Jollyness - шаблон joomla Создание сайтов

ТРЗ и ЛС услуги


Изготвяне и поддържане на индивидуални досиета Изготвяне на трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, ДСТД, Заповеди и др..

Изготвяне и подаване към НАП на Уведомления по чл. 62 от КТ , за назначаване на нов персонал и промяна на обстоятелства с текущия.

Изготвяне и текущо подаване към НАП на Дек. 1 и 6, свързани с начислените и заплатени осигуровки. Обработка и подаване на болнични листове в НОИ.

Текущо изготвяне на ведомости за работна заплата и сметки за изплатени суми /хонорари/.

Месечно изготвяне на платежни нареждания към НАП за дължими осигуровки и данъци и такси.

Издаване на Служебни бележки и Удостоверения, Документи относно трудов и осигурителен стаж.

Други услуги


Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност.

Представителство на физически и юредически лица пред НАП при провеждането на ревизии.

Представителство пред НОИ във връзка с провеждането на ревизии и / или за заверка на трудовия стаж.

Изготвяне на обстойни отчети, предназначени за ръководството на фирмата.

Подготовка на необходимата документация при кандидатстване за банкови заеми и лизинг.

Регистрация и пререгистрация в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Счетоводни услуги


Видовете основни счетоводни услуги, които извършваме ежеднвено в %

Фирмено счетоводство

Счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации

Земеделски прозиводители

Изготвяне на данъчни декларации, финансови отчети, банкови документи. Регистрация по ЗДДС

Други услуги

Консултации на физически лица, административни, правни и други услуги

Какво казват за нас


Доволните клиенти на Деметра, от предоставените счетоводни услуги, са основната мотивация, за нашата професионална отдаденост

В началото на развитие на нашия бизнес, в лицето на счетоводна къща Деметра, ние открихме персонално и професионално отдаден партньор, в предлагането на счетоводни услуги.

МИХАЕЛА ТРЕЙД ЕООД - СМИЛЕН ЗЛАТАНОВ

От години използвам счетоводните услуги и консултации на счетоводна къща Деметра. Отличен професионален и сплотен екип, който винаги ми е помагал. Със сигурност ще използвам услугите им в бъдеще.

ИТАЛФРУИТ ЕООД - ПРИМО ТИСЕЛИ