TZ Jollyness - шаблон joomla Создание сайтов

Счетоводни услуги за земеделски производители


Попълване на анкетна карта и формуляри за регистрация и пререгистрация на земеделски производител.

Декларация по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ - Бели петна

Изготвяне и окомплектова на счетоводни документи за подаване на заявка за второ плащане на земеделски производители, изпълняващи проекти по мярка 112 от ПРСР.

Дневници за изразходеното гориво за производство на първична селскостопанска продукция-при предоставени ваучери за гориво на земеделските производители.

Изчисляване на осигурителните вноски на земеделските производители и подаване на обр.1 и обр.6.g

Изготвяне на Годишна данъчна декларация за доходи от земеделска дейност и подаването и в НАП.

Изготвяне на Годишни финансови отчети за дейността и подаването им в Национален статистически институт.

Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Абонаментно счетоводно обслужване, изготвяне на Ведомост за заплати, осигуровки, обявяване на отчети, административни услусги и други счетоводни манипулации.

Декларация Окд. обр.5 за започване на дейност в 7-дневен срок от започването в НАП.

Изчисляване на авансови данъци и подаване на декларация по чл.55 в НАП.

Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство.

Изготвяне на банкови документи за разплащане в НАП.

Попълване на осигурителна книжка за заверка в НОИ.

Регистрация по ЗДДС

Съставяне и подготвяне на месечни декларации по ЗДДС

Счетоводни услуги


Видовете основни счетоводни услуги, които извършваме ежеднвено в %

Фирмено счетоводство

Счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации

Земеделски прозиводители

Изготвяне на данъчни декларации, финансови отчети, банкови документи. Регистрация по ЗДДС

Други услуги

Консултации на физически лица, административни, правни и други услуги

Какво казват за нас


Доволните клиенти на Деметра, от предоставените счетоводни услуги, са основната мотивация, за нашата професионална отдаденост

В началото на развитие на нашия бизнес, в лицето на счетоводна къща Деметра, ние открихме персонално и професионално отдаден партньор, в предлагането на счетоводни услуги.

МИХАЕЛА ТРЕЙД ЕООД - СМИЛЕН ЗЛАТАНОВ

От години използвам счетоводните услуги и консултации на счетоводна къща Деметра. Отличен професионален и сплотен екип, който винаги ми е помагал. Със сигурност ще използвам услугите им в бъдеще.

ИТАЛФРУИТ ЕООД - ПРИМО ТИСЕЛИ