TZ Jollyness - шаблон joomla Создание сайтов

ТРЗ и ЛС услуги


Изготвяне и поддържане на индивидуални досиета Изготвяне на трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, ДСТД, Заповеди и др..

Изготвяне и подаване към НАП на Уведомления по чл. 62 от КТ , за назначаване на нов персонал и промяна на обстоятелства с текущия.

Изготвяне и текущо подаване към НАП на Дек. 1 и 6, свързани с начислените и заплатени осигуровки. Обработка и подаване на болнични листове в НОИ.

Текущо изготвяне на ведомости за работна заплата и сметки за изплатени суми /хонорари/.

Месечно изготвяне на платежни нареждания към НАП за дължими осигуровки и данъци и такси.

Издаване на Служебни бележки и Удостоверения, Документи относно трудов и осигурителен стаж.

От нас Консултации за вас


Анализи и проучвания

Със своите знания и умения можем да сме полезни още от момента на зараждане на идеята за бизнес на нашите клиенти.

Калкулации

Професионални консултативни изчисления и калкулации, които предлагаме за изграждането на успешния бизнес.

Консултации

Извършваме данъчни и осигурителни консултации, за физически и юридически лица, които са безплатни.

Счетоводни услуги за земеделски производители


Попълване на анкетна карта и формуляри за регистрация и пререгистрация на земеделски производител.

Декларация по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ - Бели петна

Изготвяне и окомплектова на счетоводни документи за подаване на заявка за второ плащане на земеделски производители, изпълняващи проекти по мярка 112 от ПРСР.

Дневници за изразходеното гориво за производство на първична селскостопанска продукция-при предоставени ваучери за гориво на земеделските производители.

Изчисляване на осигурителните вноски на земеделските производители и подаване на обр.1 и обр.6.g

Изготвяне на Годишна данъчна декларация за доходи от земеделска дейност и подаването и в НАП.

Изготвяне на Годишни финансови отчети за дейността и подаването им в Национален статистически институт.

Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Абонаментно счетоводно обслужване, изготвяне на Ведомост за заплати, осигуровки, обявяване на отчети, административни услусги и други счетоводни манипулации.

Декларация Окд. обр.5 за започване на дейност в 7-дневен срок от започването в НАП.

Изчисляване на авансови данъци и подаване на декларация по чл.55 в НАП.

Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство.

Изготвяне на банкови документи за разплащане в НАП.

Попълване на осигурителна книжка за заверка в НОИ.

Регистрация по ЗДДС

Съставяне и подготвяне на месечни декларации по ЗДДС

Други услуги


Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност.

Представителство на физически и юредически лица пред НАП при провеждането на ревизии.

Представителство пред НОИ във връзка с провеждането на ревизии и / или за заверка на трудовия стаж.

Изготвяне на обстойни отчети, предназначени за ръководството на фирмата.

Подготовка на необходимата документация при кандидатстване за банкови заеми и лизинг.

Регистрация и пререгистрация в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Какво казват за нас


Доволните клиенти на Деметра, от предоставените счетоводни услуги, са основната мотивация, за нашата професионална отдаденост

В началото на развитие на нашия бизнес, в лицето на счетоводна къща Деметра, ние открихме персонално и професионално отдаден партньор, в предлагането на счетоводни услуги.

МИХАЕЛА ТРЕЙД ЕООД - СМИЛЕН ЗЛАТАНОВ

От години използвам счетоводните услуги и консултации на счетоводна къща Деметра. Отличен професионален и сплотен екип, който винаги ми е помагал. Със сигурност ще използвам услугите им в бъдеще.

ИТАЛФРУИТ ЕООД - ПРИМО ТИСЕЛИ