TZ Jollyness - шаблон joomla Создание сайтов
 • Начало
  Начало Тук можете да прегледате всички статии в сайта.
 • Категории
  Категории Показва списък с категории от тази статия.
 • Етикети
  Етикети Показва списък с етикети, които са ползвани в тази статия.
 • Вход
  Вход форма за вход

Новини

Публикувано от на в Новини
Народното събрание одобри еднодневните трудови договори с промени на второ четене в Кодекса на труда. Чрез тях ще се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да сключват такъв вид договор с работник за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят и за професии, които не изискват специална квалификация.  Договорите ще са за не повече от 90 работни дни в календарната година, а работодателите няма да изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, да връчват длъжностна характеристика или да издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока.  Времето на работа няма да се признава за трудов, а само за осигурителен стаж. Наетите лица запазват статута на безработни...

Публикувано от на в Новини
Всяка година до 30 юни собствениците на най-масовите фирми у нас - дружествата с ограничена отговорност (EООД И ООД), трябва да представят за обявяване годишните си финансови отчети (ГФО ) в Търговския регистър  към Агенцията по вписванията.   Внимание, глоби! Ако не подадете заявление за обявяване на ГФО или не го направите в срок, ще бъдете глобени. Според Закона за счетоводството, който наруши изискванията за публикуване на отчетите, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. Толкова ще плати управителят, който не е подал документите. Самата фирма пък е заплашена от имуществена санкция от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер. Освен по...

Публикувано от на в Новини
От 02.06.2015 Националната служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проекти на млади фермери за кандидатстване по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  Консултациите ще се извършват във всеки един от офисите на службата в страната и включват: - пакет безплатна консултантска помощ, необходима за успешното реализиране  на бизнес плана и развитието на стопанството; - безплатно изготвен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 20014-2020 г. и Наредбата за условията и реда за прилагане на подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани"; - подкрепа и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес...

Публикувано от на в Новини
На вашето внимание ви представям новата визия и лого на счетоводна къща ДЕМЕТРА - ПАЗАРДЖИК. Нашата фирма предоставя висококачествени счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации и богата информация на български и чуждестранни корпоративни клиенти и физически лица, с което помага и участва в развитието на успешният им бизнес....

Публикувано от на в Новини
Във връзка с приключване на програмния период 2007 - 2013г. ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция Ви приканва за своевременно подаване на заявки за плащане по сключените от Вас договори. Напомняме, че всички разплащания по ПРСР 2007-2013г. трябва да приключат до 31.12.2015 г. Най-късната дата за подаване на заявки за окончателно плащане по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Програмата е 15.10.2015 г., като стриктно се спазва и определеният в договора срок за извършване на дейностите, както и за подаване на заявка за плащане. Заради в този период от годината се очаква прекомерна натовареност в регионалните офиси и в централно управление на ДФЗ.ДФ „Земеделие” – РА е...