TZ Jollyness - шаблон joomla Создание сайтов
 • Начало
  Начало Тук можете да прегледате всички статии в сайта.
 • Категории
  Категории Показва списък с категории от тази статия.
 • Етикети
  Етикети Показва списък с етикети, които са ползвани в тази статия.
 • Вход
  Вход форма за вход
Четете статии с етикет Счетоводна къща Деметра

Публикувано от на в Новини
Народното събрание одобри еднодневните трудови договори с промени на второ четене в Кодекса на труда. Чрез тях ще се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да сключват такъв вид договор с работник за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят и за професии, които не изискват специална квалификация.  Договорите ще са за не повече от 90 работни дни в календарната година, а работодателите няма да изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, да връчват длъжностна характеристика или да издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока.  Времето на работа няма да се признава за трудов, а само за осигурителен стаж. Наетите лица запазват статута на безработни...

Публикувано от на в Новини
Всяка година до 30 юни собствениците на най-масовите фирми у нас - дружествата с ограничена отговорност (EООД И ООД), трябва да представят за обявяване годишните си финансови отчети (ГФО ) в Търговския регистър  към Агенцията по вписванията.   Внимание, глоби! Ако не подадете заявление за обявяване на ГФО или не го направите в срок, ще бъдете глобени. Според Закона за счетоводството, който наруши изискванията за публикуване на отчетите, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. Толкова ще плати управителят, който не е подал документите. Самата фирма пък е заплашена от имуществена санкция от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер. Освен по...

Публикувано от на в Новини
На вашето внимание ви представям новата визия и лого на счетоводна къща ДЕМЕТРА - ПАЗАРДЖИК. Нашата фирма предоставя висококачествени счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации и богата информация на български и чуждестранни корпоративни клиенти и физически лица, с което помага и участва в развитието на успешният им бизнес....

Публикувано от на в Новини
Във връзка с приключване на програмния период 2007 - 2013г. ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция Ви приканва за своевременно подаване на заявки за плащане по сключените от Вас договори. Напомняме, че всички разплащания по ПРСР 2007-2013г. трябва да приключат до 31.12.2015 г. Най-късната дата за подаване на заявки за окончателно плащане по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Програмата е 15.10.2015 г., като стриктно се спазва и определеният в договора срок за извършване на дейностите, както и за подаване на заявка за плащане. Заради в този период от годината се очаква прекомерна натовареност в регионалните офиси и в централно управление на ДФЗ.ДФ „Земеделие” – РА е...

Публикувано от на в Полезно
Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата. Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите. Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя...

Публикувано от на в Новини
На 31 май 2015 г. изтича удълженият срок за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г. за състоянието на условията на труд в предприятията. Те се подават ежегодно от работодателите според чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Главна инспекция по труда уведомява гражданите, че тъй като 31 май е неделя,  декларациите им ще се приемат и на 1-ви юни 2015 г.  ...