TZ Jollyness - шаблон joomla Создание сайтов
 • Начало
  Начало Тук можете да прегледате всички статии в сайта.
 • Категории
  Категории Показва списък с категории от тази статия.
 • Етикети
  Етикети Показва списък с етикети, които са ползвани в тази статия.
 • Вход
  Вход форма за вход

Публикувано от на в Новини
Народното събрание одобри еднодневните трудови договори с промени на второ четене в Кодекса на труда. Чрез тях ще се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да сключват такъв вид договор с работник за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят и за професии, които не изискват специална квалификация.  Договорите ще са за не повече от 90 работни дни в календарната година, а работодателите няма да изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, да връчват длъжностна характеристика или да издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока.  Времето на работа няма да се признава за трудов, а само за осигурителен стаж. Наетите лица запазват статута на безработни...

Публикувано от на в Новини
Всяка година до 30 юни собствениците на най-масовите фирми у нас - дружествата с ограничена отговорност (EООД И ООД), трябва да представят за обявяване годишните си финансови отчети (ГФО ) в Търговския регистър  към Агенцията по вписванията.   Внимание, глоби! Ако не подадете заявление за обявяване на ГФО или не го направите в срок, ще бъдете глобени. Според Закона за счетоводството, който наруши изискванията за публикуване на отчетите, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. Толкова ще плати управителят, който не е подал документите. Самата фирма пък е заплашена от имуществена санкция от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер. Освен по...

Публикувано от на в Новини
От 02.06.2015 Националната служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проекти на млади фермери за кандидатстване по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  Консултациите ще се извършват във всеки един от офисите на службата в страната и включват: - пакет безплатна консултантска помощ, необходима за успешното реализиране  на бизнес плана и развитието на стопанството; - безплатно изготвен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 20014-2020 г. и Наредбата за условията и реда за прилагане на подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани"; - подкрепа и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес...

Публикувано от на в Новини
На вашето внимание ви представям новата визия и лого на счетоводна къща ДЕМЕТРА - ПАЗАРДЖИК. Нашата фирма предоставя висококачествени счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации и богата информация на български и чуждестранни корпоративни клиенти и физически лица, с което помага и участва в развитието на успешният им бизнес....

Публикувано от на в Новини
Във връзка с приключване на програмния период 2007 - 2013г. ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция Ви приканва за своевременно подаване на заявки за плащане по сключените от Вас договори. Напомняме, че всички разплащания по ПРСР 2007-2013г. трябва да приключат до 31.12.2015 г. Най-късната дата за подаване на заявки за окончателно плащане по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Програмата е 15.10.2015 г., като стриктно се спазва и определеният в договора срок за извършване на дейностите, както и за подаване на заявка за плащане. Заради в този период от годината се очаква прекомерна натовареност в регионалните офиси и в централно управление на ДФЗ.ДФ „Земеделие” – РА е...

Публикувано от на в Полезно
Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата. Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите. Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя...

Публикувано от на в Новини
На 31 май 2015 г. изтича удълженият срок за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г. за състоянието на условията на труд в предприятията. Те се подават ежегодно от работодателите според чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Главна инспекция по труда уведомява гражданите, че тъй като 31 май е неделя,  декларациите им ще се приемат и на 1-ви юни 2015 г.  ...

Публикувано от на в Полезно
На вашето внимание ви предоставям полезни връзки към институции и други. Надяваме се да ви бъдем полезни.   Национална агенция за приходите Национален осигурителен институт Национален статистически институт Търговски регистър към Агенция по вписванията Европейска централна банка Българска народна банка Министерство на финансите Министерство на икономиката Официален вестник на Европейския съюз Българска стопанска камара Търговско – промишлена палата Агенция за приватизация Българска фондова борса Министерство на земеделието и храните Държавен фонд Земеделие Агенция по заетостта...